جشن قرآن

برگزاری جشن قرآن دانش آموزان پایه اول در دبستان خاتون با رعایت پروتکلهای بهداشتی

smileyheartبرگزاری جشن قرآن دانش آموزان پایه اول در دبستان خاتون با رعایت پروتکلهای بهداشتیsmileyheart

گزارش تصویری