همایش مهارتهای زندگی

برگزاری همایش مهارتهای زندگی

برگزاری همایش مهارتهای زندگی با حضور دکتر حبیب زاده و اولیای عزیز در سالن اجتماعات المپیک

گزارش تصویری