سفره سلامت

برگزاری سفره سلامت

هدف از برگزاری سفره سلامت پی بردن دانش آموزان برای استفاده از مواد غذایی سالم و بدون مواد نگهدارنده و جذب ویتامینهای بیشتر .yes

گزارش تصویری