**خدایا!! با تمام کوچکی ام چیزی در كلبه درویشی ام دارم که تو با آن عظمتت نداری و آن خدایی چون توست که من دارم و تو نداری. ** ** خداوند به سه طریق به دعاها جواب می دهد: او می گوید آری و آنچه می خواهی به تو می دهد. او میگوید نه و چیز بهتری به تو می دهد. او می گوید صبر كن و بهترین را به تو می دهد. **

[ بازدید امروز ] :   [ بازدید دیروز ] :   [ بازدید کل ] :  

Copyright © 2017 khaatoon.ir Inc. All rights reserved
Powered By : Mahyanet.com