* * * عازم یک سفرم ، سفری دور به جایی نزدیک سفری از خود من تا به خودم ، مدتی هست نگاهم به تماشای خداست و امیدم به خداوندی اوست فرا رسیدن ماه رمضان ، ماه بارش باران رحمت الهی مبارک التماس دعا * * *

[ بازدید امروز ] : 12  [ بازدید دیروز ] : 19  [ بازدید کل ] : 24153 

Copyright © 2016 khaatoon.ir Inc. All rights reserved
Powered By : Mahyanet.com