** دوستان دو گونه اند : یکی آنان که همیشه شما را می خندانند و از ایشان خیری نخواهید دید. دیگر آنان که عیب شما را می گویند و شما را به اندیشه وا می دارند؛ قدر ایشان را بدانید.** * خداوند بی نهایت است، امّا به قدر نیازت فرود می فرستد، به قدر آرزویت گسترده می شود، و به قدر ایمانت کارگشاست.*

[ بازدید امروز ] : 25  [ بازدید دیروز ] : 28  [ بازدید کل ] : 25452 

Copyright © 2016 khaatoon.ir Inc. All rights reserved
Powered By : Mahyanet.com