سه چیز را نگه دار: گرسنگیت را سر سفره دیگران، زبانت را در جمع و چشمت را در خانه دوست . . . ** هنگامی که دانش می گوید ؛ و خرد می شنود، عمل برنده می شود .**

[ بازدید امروز ] : 4  [ بازدید دیروز ] : 21  [ بازدید کل ] : 23127 

Copyright © 2016 khaatoon.ir Inc. All rights reserved
Powered By : Mahyanet.com