* بزرگی در این نیست که کجا ایستاده باشیم، به این است که به کدام جهت در حرکت باشیم. گاهی باید در جهت باد و گاهی مخالف با آن حرکت کنیم. آنچه مهم است این است که باید حرکت کنیم، نه اینکه بی اراده در گوشه ای بنشینیم.
1
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
گلهای خاتون تولدتون مبارک


[ بازدید امروز ] : 12  [ بازدید دیروز ] : 37  [ بازدید کل ] : 12376 

Copyright © 2015 khaatoon.ir Inc. All rights reserved
Powered By : Mahyanet.com