سه چیز را نگه دار: گرسنگیت را سر سفره دیگران، زبانت را در جمع و چشمت را در خانه دوست . . . ** هنگامی که دانش می گوید ؛ و خرد می شنود، عمل برنده می شود .**
1
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
برنامه هفتگی

گلهای خاتون تولدتون مبارک


[ بازدید امروز ] : 1  [ بازدید دیروز ] : 23  [ بازدید کل ] : 23241 

Copyright © 2016 khaatoon.ir Inc. All rights reserved
Powered By : Mahyanet.com