**خدایا!! با تمام کوچکی ام چیزی در كلبه درویشی ام دارم که تو با آن عظمتت نداری و آن خدایی چون توست که من دارم و تو نداری. ** ** خداوند به سه طریق به دعاها جواب می دهد: او می گوید آری و آنچه می خواهی به تو می دهد. او میگوید نه و چیز بهتری به تو می دهد. او می گوید صبر كن و بهترین را به تو می دهد. **
1
[2]
[3]
گلهای خاتون تولدتون مبارک


[ بازدید امروز ] : 17  [ بازدید دیروز ] : 5  [ بازدید کل ] : 30565 

Copyright © 2017 khaatoon.ir Inc. All rights reserved
Powered By : Mahyanet.com