ه چیز را با احتیاط بردار : قدم, قلم, قسم سه چیز را پاک نگهدار: جسم, لباس, خیال از سه چیز خود را نگهدار: افسوس, فریاد, نفرین کردن سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر اما سه چیز را آلوده نکن : قلب, زبان, چشم سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا, مرگ, دوست خوب
گزارش های هفتگی

برنامه هفتگی

گلهای خاتون تولدتون مبارک


[ بازدید امروز ] : 5  [ بازدید دیروز ] : 19  [ بازدید کل ] : 6717 

Copyright © 2014 khaatoon.ir Inc. All rights reserved
Powered By : Mahyanet.com